STI College Legazpi

Legazpi City | Southern Luzon

STI College Legazpi

Legazpi City | Southern Luzon

School Information

  Address: Barangay 20 Cabangan East, Legazpi City, 4500 Albay
  Facebook: legazpi.sti.edu
  Tel. nos.: (052) 826-0621
  Mobile nos.: 09615454452 (Smart) / 09564270579 (Globe)
  Senior High School ID: 402907